รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ
วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15:46 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเบื้องต้น เพื่อรับการพิจารณาตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่ แก้ไขเพิ่มเติม1 แก้ไขเพิ่มเติม2
วันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 22:37 น.
แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูลเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
เปิดระบบ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563
ปิดระบบ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:42 น.
รหัสประเภท กิจกรรมการประกวด รางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:03 น.
การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกแบบสมัคร (Google form)

 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:15 น.
หนังสือแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:05 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคเหนือ)

****
- ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562
- ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ รร.อุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ไม่เกิน 100 หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม ปกรายงานไม่ต้องระบุระดับภาค/ชาติ ใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองความถูกต้องและผู้เสนอขอรับรองเอกสารในส่วนท้ายของเล่มรายงาน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14/02/2563 เวลา 12.00 น.
 
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:22 น.
  แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสารและผลงานฯ