รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูลเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
เปิดระบบ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563
ปิดระบบ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:42 น.
รหัสประเภท กิจกรรมการประกวด รางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:03 น.
การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec awards) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกแบบสมัคร (Google form)

 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:15 น.
หนังสือแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:05 น.
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคเหนือ)

****
- ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562
- ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ รร.อุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ไม่เกิน 100 หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม ปกรายงานไม่ต้องระบุระดับภาค/ชาติ ใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองความถูกต้องและผู้เสนอขอรับรองเอกสารในส่วนท้ายของเล่มรายงาน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14/02/2563 เวลา 12.00 น.
 
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:22 น.
  แผนที่สถานที่จัดส่งเอกสารและผลงานฯ