ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัล หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                               
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16:59 น.