ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ ๙ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
คลิกที่นี้ 
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 21:27 น.