ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
การจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรงอิงธาร รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก
  
                     
วันพุธ ที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:31 น.