แจ้งการลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาค
เรียน เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ทั้ง 60. เขต ทราบ
********************
ขณะนี้ระบบลงทะเบียน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคได้เปิดให้
ทุกเขตลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 24 กพ.63. และจะปิดระบบในวันที่ 28 กพ.63 (24.00 น.)
***หากเขตใดไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดจะไม่สามารถส่งผลงานแข่งขันระดับภาคได้***
    ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:36 น.