สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ระยอง เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวอลิศา หอมใบบัว โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอรวรา ถึงเสียบญวน โรงเรียนบ้านห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางอัญชลี สารสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2