สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สมุทรสาคร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดชัยมงคล สพป.สมุทรสาคร
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายชาตรี ม่วงใหม่ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ โรงเรียนวัดโสภณาราม สพป.สมุทรสาคร
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา โรงเรียนบ้านวังจรเข้ สพป.สมุทรสาคร