สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางดาวรุ่ง ตาลเพชร โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเทพนม ปัตลา โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางปริศนา ปัญสิงห์ โรงเรียนวัดดอนสุโข สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอนันต์ ดีขำ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนพรัตน์ มิ่งมีสุข โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ โรงเรียนพลับพลาไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2