สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ปทุมธานี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายปฏิภาณ ศาสตร์อำนวย โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69(คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวภัทราภรณ์ ราตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจารุชา สมศรี โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) สพป.ปทุมธานี เขต 1