ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสาลิตา เรียนทัพ โรงเรียนวัดท่า สพป.ชัยนาท ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปริศนา ปัญสิงห์ โรงเรียนวัดดอนสุโข สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรพล พรชัย โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางจุฬาพร เดชพรม โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ) สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางอรวรา ถึงเสียบญวน โรงเรียนบ้านห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวระวีวรรณ ศรีคต โรงเรียนวัดทัพยายท้าว สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสกลรัตน์ หมั่นดี โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางแน่งน้อย ประเสริฐ โรงเรียนวัดทองนพคุณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด