ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนันต์ ดีขำ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวสันต์ สืบสุทธา โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ฯ สพป.จันทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา โรงเรียนบ้านวังจรเข้ สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวธาริณี ธารทอง โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด