ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนฤมล พอดี โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรรณวิมล ทองงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป.ลพบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนิตยา แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
5 นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
8 นายชาติกุลพล สมยาภักดี โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางเภารัมย์ภา อาสา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 เหรียญทอง
10 นายศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
12 นางพัทยา เจริญศิริ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก เหรียญทอง
13 นางอัญชลี ชูจิตร โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
14 นายเรวัฒน์ พรหมสะโร โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญทอง
15 นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา69(คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง
16 นางบุษบา มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เหรียญเงิน
17 นางกนกรักษ์ สุวรรณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
18 นางสาววารุณี พยายาม โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
19 นางอัญชลี สารสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
20 นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด