ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 112
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจรุญ จารุสาร โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญทอง
5 นางลัดดา เจียมจูไร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง
6 นายวันชัย ทันสมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง
7 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน
8 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เหรียญเงิน