ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวพรพิมล มุมานะวงศ์ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป.ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายราเชนทร์ มีพงค์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
5 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวชนาภา ทำเสร็จ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวนัฐกานต์ กำเนิดสินธุ์ โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน