ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุทธิญา พลนาคู โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางบังอร ภูพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุวิทย์ สีดา โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวลักษณา สงค์ทอง โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวอังคณา ปานธรรม โรงเรียนวัดวังหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
6 นายตรีธรพัชร วราวุธวิเชียร โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด