ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนพรัตน์ มิ่งมีสุข โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบังอร ด่านกระโทก โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวพีรณันต์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวศิริรัตน์ บุญวาที โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด