ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิฉาย จำปาทอง โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวภัทราภรณ์ ราตรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวัลยา แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวอรทัย คุ้มกัน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด