ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 188
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ โรงเรียนวัดลาดเค้า สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย โรงเรียนวัดห้วยม่วง สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางจิตติมา เสมอตระกูล โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน