ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฉันทนา ภุมมา โรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ โรงเรียนพลับพลาไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายอำนวย ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นายอนุรัญช์ มาคำ โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นายสมรัก ใจตรง โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด