ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 194
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิเชียร ชุติมาสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเสนอ นวนกระโทก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพิทักษ์ ตุ้มมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เหรียญเงิน
5 นายรังสิมันต์ ยาละ โรงเรียนไทรน้อย สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมประกวด
6 นางวรฉาย ทองคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เข้าร่วมประกวด