ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรพล พรชัย โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว สพป.ราชบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอดุลย์ ปัญสิงห์ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศุภกิจ ด้วงทอง โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.สมุทรสงคราม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสวรรค์ สมสาย โรงเรียนบ้านคลอง 1 สพป.นครนายก เหรียญเงิน
5 นางเนตรนภิส นพเกตุ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน