ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรัชดา ทองสุข โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
5 นายชาตรี ม่วงใหม่ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง