ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสมบูรณ์ บุญธรรม โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสันติ คงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสัมพันธ์ ญาณสุธี โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก เหรียญทอง
5 นางดาวรุ่ง ตาลเพชร โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง