ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุชาติ หูทิพย์ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายรักพงศ์ จุลเจริญ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีสุวพันธ์ ผลวงศ์ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) เหรียญเงิน
6 ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เข้าร่วมประกวด