ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรชยา แพงศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพนมวรรณ ตุ่มทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เข้าร่วมประกวด
5 นางธารกมล สิทธิบุ่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เข้าร่วมประกวด
7 นางนงลักษณ์ อริยะดิบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมประกวด