ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชิราณี ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายปิยะณัฐ เอ็นดู โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเปรมกมล สังขมาน โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเทพนม ปัตลา โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายอดุลย์ รักษาภักดี โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายจักรกฤษณ์ ศิริผล โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวด