ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุวรรณี บุญทัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศรีรุ่งเรือง ตุลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทวินันท์ โค้วสกุล โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งมรคา อนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวภัทรนันท์ ประดู่ โรงเรียนบ้านคลอง 1 สพป.นครนายก เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด