ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางละออ กองรส โรงเรียนเทพรัตน์ สพป.ชัยนาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปภาวรินทร์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง
5 นางนุศรา โมราบุตร โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวภัทรภร ปถะคามินทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) เหรียญเงิน
8 นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประกวด