ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวราตรี ชวนกระโทก โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพิพัฒน์พล กูลเกื้อ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพงศกร วาสุกรี โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เข้าร่วมประกวด
5 นางสนธยา สำรวยผล โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางธัญญาภรณ์ พลายงาม โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด