ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
14 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายรณจักร ยั่งยืน โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนิพัทธ์ กิติพัฒน์มนตรี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณนิรันดร์ คำไกร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมประกวด
4 นายภัสร์จิรกิตติ์ ดวงจันทร์ โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เข้าร่วมประกวด
5 นายกิตติคุณกฤดากร สุขปัญญา โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) เข้าร่วมประกวด