ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
การส่งแผ่นซีดีนำเสนอการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
-รายละเอียด​วิธีการส่งแผ่นซีดีนำเสนอฯ​ 
-แจ้งสถานะการส่งแผ่นซีดีนำเสนอฯ​ 
วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น.