ศูนย์การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม.28 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยม
หนังสือแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยม 

- ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค
  ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562
- ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค
  ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ สพม.28
- สมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9

   - ดาวน์โหลดใบสมัคร
   - กรอกแบบสมัคร ผ่าน Google Forms
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:17 น.