ร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา  ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันจันทร์ ที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 16:07 น.