บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ สพม.28
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ณ  ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จังหวัดศรีสะเกษ
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 22:34 น.