ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศาสตรา แสงชาติ สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางหฤทัย แก่นสำโรง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนันทเนตร ปะวะเส สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสุภาวดี วิลัย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาววชิราภรณ์ วัชระเสถียร สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
8 นางยุพารัตน์ คำล้าน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางศลิษา ศิริกำเนิด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางสาวสุธาศินี รักกุศล สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสารภี ประจันตะเสน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
13 นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน