ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวันศักดิ์ คำแหง โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายแชม มุ่งดี โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
5 นายวิศิษฐ์ อิสระดำรง โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
6 นายสถาน ปรางมาศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
7 นายภูวนาท คำพมัย โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
8 นายอังกูร บุญรักษา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
9 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
10 นายสงกรานต์ อุดทารุณ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
11 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย โรงเรียนนาวังวิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
12 นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน