ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวีระเดช มณีนพ โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิมล ศรีพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอรินทร์ ใจแน่น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมา 3) สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวเบญญาพัชร พรหมเอาะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นายอาทิตย์ ขูรีรัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด