ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 119
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนิธิศ สายเชื้อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายโสภณ อุดรสรรพ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
5 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
6 นางปารดา ไชยรักษ์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 นายอดุลย์ แสงคำ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
8 นายมณเทียร เกษโสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
9 นางวาทินี ทองอาสน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
10 นายวิทยา ศรีวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
11 นางกิมาภรณ์ เติมสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด