ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเสาวนี ขานโส โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรุณรัคน์ จุฑาจันทร์ โรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวชวัลลักษณ์ พึ่งบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสิริพร เทือกขันตี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวนิลมล โคตรแสง โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาววชิราภรณ์ อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสุภิมล จันทรักษา โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวรัตติยา แถมศิริ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
13 นางจุฬา กรมนันทร โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวนิภาพรรณ กองแก้ว โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
16 นางกนกรัชต์ อเนกะมัย โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
17 นางสาวทองเพียร ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าร่วมประกวด
18 นางจารุณี​ งามเหลือ โรงเรียนโนนสว่าง สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
19 นางจารุวรรณ สมพะยอม โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด