ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกันยา โพธารินทร์ โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุวรรณี ชิณภา โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทหัยกานต์ ประโพธิง โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นางหทัยชนก กัลป์ชัย โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 เหรียญทอง
6 นางหยาดทิพย์ ซีซอง โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
7 นางสาวกุหลาบ อุบลเวช โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางส่องหล้า ทักษิณพิลา โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายสมพงษ์ นาคเสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวพัชรินทร์ ศรีลำใต้ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางกัญญา โสภิณ โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นายจตุพร เจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
13 นางดอนจันทร์ ศรีบุญ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 เข้าร่วมประกวด