ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 127
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอุไรวรรณ เจือจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุดฤทัย เมอะประโคน โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอภิเดช ธิตะปัน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
5 นายพลากร ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางดวงกมล คงฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
7 นายชานนท์ สุภายอง โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง
8 นายกษมา สาเกตุ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางอมลวรรณ แก้วโสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
10 นางปฏิมาพร นาโควงศ์ โรงเรียนชุมชนนางัว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
11 นางประกาย วงศ์อุดม โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
12 นายรัตนเดช การเกษม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ