ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายคมสรร รามสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชาญยุทธ โคตรประทุม โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุริยันต์ รูปงาม โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวัสพล พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางปริชญา ตลับแก้ว โรงเรียนหนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายมนัส นิคำ โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางชฎารัตน์ จันทวงศ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายเกรียงไกร ธิวะโต โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
9 นางพรพรรณ โสภาพล โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน