ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 131
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอภิศักดา มะเสนา โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางบังอร สร้อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมณีวรรณ ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสุรีพร อิสสระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์ โรงเรียนบ้านวังมน สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางรัศมี บุตสีภูมิ โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางนวลจันทร์ พันธะสา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
9 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวภานุชนาฏ ลักขษร โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
12 นางศรัณยพร จัดหงษา โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
13 นางสาวนันธิดา เรือนเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
14 นางเพ็ญสิริ สุภาพ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
15 นางนฤมล เจริญปรุ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง