ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวภัทรานิษฐ์ คำหวาน โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางจุฑามาศ บั้งทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
7 นายชัยรัตน์ จิตจักร โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน