ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนภัทร จันทเสน โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสงัด จันทร์พลี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางสุภัทรา บุญยิ่ง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นายปัญญา พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางเรียม จันทะลุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวอัจฉรา คำสิงห์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
9 นางศิริภัสพินพร นุ่มนวล โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวสุดารัตน์ หอกกระโทก โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวปิยาภรณ์ ถิ่นทัพไทย โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด