ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุหงา จันทร์เพชร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุดารัตน์ ธานี โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางนัดดา พิลาชัย โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางโคตรเพชร มีโพธิ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
7 นางอรัญญา สาริกา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นางธิดารัตน์ ใจขาน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
9 นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
10 นายวรุฒ สีภา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
11 นายสุวิทย์ กูดอั้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง