ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพิไลวรรณ สีประสม โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชุติมา สอนเสนา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางสาวชนัญชิดา นารี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวอรวรรณ ประเสริฐ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายสงบ กาณารักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
9 นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมา โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
10 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
11 นางสาวรุ้งตะวัน พรมหญ้าคา โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางพันธ์ทิพย์ แป้นชุมแสง โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
13 นายประภพ กันหาลา โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
14 นางสาววรรณิภา จำปานิล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
15 นางสาววิไลลักษณ์ สวยกลาง โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน