ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนวลจันทร์ ศรีจันลา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอพินทร วิชากุล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุจิตรา สมอเขียว โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นางพิมลพักตร์ สุภิษะ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางพิสชา ยังกระโทก โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
8 นางบังอร ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
9 นางกัญญา โยธิกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
10 นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
11 นายสัญญา พันพิลา โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
12 นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
13 นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด