ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจรูญ ชัยยิ่ง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอุดม นาคหนองหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสมสมัย เสนาะเสียง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางยุภาพร ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
6 นางมณีรัตน์ กายราช โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม"ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
7 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
8 นางมะยาลา สุดรัมย์ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
9 นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวดวงกมล สูงพล โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
11 นางสาวนิตยา กองทรัพย์ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
12 นายศราวุฒิ เลี้ยงเสรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
13 นางศรีสุดา มาอุ้ย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)