ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรารภ แกกูล โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมนทกานต์ คำยา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศศิธร โคตรคันทา โรงเรียนหกสิบพรรษา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
5 นายสมเดช ครองยุทธ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
6 นายกิติคุณธนัท หนองสูง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เข้าร่วมประกวด
7 นายปิยะ น้อยฤทธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)